การเรียนการสอน CPR

การเรียนการสอน CPR
ติวเข้ม...... เภสัชฯ

ติวเข้ม...... เภสัชฯ
“พระธาตุเจ้าเข้าเวียง”ในวาระสมโภชเมืองเชียงใหม่ 720 ปี

โรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์ ได้เข้าร่วมขบวน อัญเชิญพระบรมธาตุจอมทองมาประดิษฐานยังเมืองเชียงใหม่ “พระธาตุเจ้าเข้าเวียง”ในวาระสมโภชเมืองเชียงใหม่ 720 ปี
กิจกรรมรับน้องนักศึกษา รุ่นที่ 20 (1/2559)

กิจกรรมรับน้องนักศึกษา รุ่นที่ 20 (1/2559)


!! สมัครเรียนกับ โรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์
"จบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพรับรองคุณวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการ" !!

สมัครเรียน Online