แจกเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การเรียน กีฬา ถุงเท้า แก่นักเรียนโรงเรียนศรีเนรูห์ บ้านช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่

ผู้บริหารโรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์
ร่วมกับสโมสรไลอ้อนเชียงใหม่
แจกเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การเรียน กีฬา ถุงเท้า
แก่นักเรียนโรงเรียนศรีเนรูห์ บ้านช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่
ได้บุญด้วยกันนะ
เข้าปฏิบัติธรรมและร่วมทำบุญหล่อองค์พระ 14 องค์ ตักบาตรทำบุญพระปริวาส 202 รูป

ทีมผู้บริหารโรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์
เข้าปฏิบัติธรรมและร่วมทำบุญหล่อองค์พระ 14 องค์ ตักบาตรทำบุญพระปริวาส 202 รูป
ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
ขอให้ได้บุญด้วยกันทุกคนนะ
สำเร็จการศึกษา...2559

ประธานในพิธี ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ (เจ้านายฝ่ายเหนือ)
ขอแสดงความขอบใจผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในโรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์และมาเป็นกำลังใจให้กับลูกๆอย่างอบอุ่น
เจ้ายายขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์ทุกคนที่สำเร็จการศึกษา ขอให้ลูกๆหลานๆเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทุกคน
ภาคเช้า สง่างามและน่าภาคภูมิใจ .... ภาคบ่าย สดใส น่ารัก เลิศเลอ

ภาคเช้า สง่างามและน่าภาคภูมิใจ
ภาคบ่าย สดใส น่ารัก เลิศเลอ
การเรียนการสอน CPR

การเรียนการสอน CPR


!! สมัครเรียนกับ โรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์
"จบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพรับรองคุณวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการ" !!

สมัครเรียน Online