กิจกรรมปฏิบัติธรรม

' กิจกรรมปฏิบัติธรรม '
... เพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงาน.
#สุขที่แท้จริงคือสุขจากใจ
อบรมให้ความรู้นักศึกษาโรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์ ก่อนเข้าร่วมซ้อม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560

อบรมให้ความรู้นักศึกษาโรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์ ก่อนเข้าร่วมซ้อม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
โรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์เสริมให้มีความรู้และประสบการณ์จริง

โรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์เสริมให้มีความรู้และประสบการณ์จริง
นักศึกษาโรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์เข้าร่วมการฝึกซ้อมอุบัติเหตุหมู่ร่วมกับโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียลรับเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2560
กิจกรรมรับน้อง 2560-1

' นักศึกษาโรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์ '
ปีการศึกษา 2560-1

* Pic by ภก.เต (ครูพี่เต)
กิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ ' รุ่นที่ 22 ปีการศึกษา 2560 '

กิจกรรมรับนักศึกษาใหม่
โรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์ เชียงใหม่
' รุ่นที่ 22 ปีการศึกษา 2560 '

*Pic by ภก.เต (ครูพี่เต)


!! สมัครเรียนกับ โรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์
"จบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพรับรองคุณวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการ" !!

สมัครเรียน Online