เข้าปฏิบัติธรรมและร่วมทำบุญหล่อองค์พระ 14 องค์ ตักบาตรทำบุญพระปริวาส 202 รูป


!! สมัครเรียนกับ โรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์
"จบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพรับรองคุณวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการ" !!

สมัครเรียน Online