กิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ ' รุ่นที่ 22 ปีการศึกษา 2560 '


!! สมัครเรียนกับ โรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์
"จบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพรับรองคุณวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการ" !!

สมัครเรียน Online