โรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์

โรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์

(Temjaitam Health Care School)
273 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : (053)821055
มือถือ : 097-9426442

ติดต่อโรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์
กรุณากรอรข้อความในช่องให้ครบถ้วนแล้วเราจะทำการตอบกลับให้เร็วที่สุด


ข้อความของท่านถูกส่งแล้ว. ขอบคุณค่ะ!