ความหมายของตราประจำโรงเรียน

ความหมาย สัญญลักษ์ของจิตใจที่พร้อมจะดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก
ความหมาย การดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจ
ความหมาย ปัญญา ความรู้ การเพิ่มพูนความรู้
ความหมาย คุณธรรม จริยธรรม
ความหมาย ความมีเมตตา โอบอ้อมอารี

• จบแล้วทำงานที่ไหนบ้าง

 • โรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน
 • ทำงานในตำแหน่งครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาล และเนอสเวอรี่(ศูนย์ดูแลเด็ก)
 • ทำงานเฝ้าไข้ตามบ้าน หรือเฝ้าไข้ในโรงพยาบาล สถานพักฟื้น
 • ทำงานในสถานประกอบการด้านสุขภาพ คลีนิคต่างๆ
 • สามารถทำงานในต่างประเทศได้โดยอยู่ในความดูแล ของกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

แผนกที่สามารถทำงานได้

 • แผนกผู้ป่วยนอก
 • ผู้ป่วยใน
 • แผนกทันตกรรม
 • เภสัชกรรม
 • กายภาพบำบัด
 • X-RAY
 • ห้องปฏิบัติการ (LAB)
 • แผนกธุรการ
 • แผนกเวชระเบียน

จบแล้วสามารถทำงานได้ที่ใหนบ้าง

10 โรงพยาบาลรัฐ/เอกชน/คลีนิก
9 รางวัลคุณภาพ 9 ปีซ้อน
6 เรียนแค่ 6 เดือน

สมัครเรียนกับ โรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์ โดยการดาวโหลดเอกสาร

1.ดาว์โหลดเอกสารใบสมัครเรียน

2.ส่งเอกสารหรือสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งไปรษณี ที่..

โรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์ 273 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ : (053)821055


!! สมัครเรียนกับ โรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์
"จบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพรับรองคุณวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการ" !!

สมัครเรียน Online